info
 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

KANCELARIJA U NOVOM SADU
Tel: 021/452-959
Fax: 021/452-967