info
 

CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU

DNEVNI BORAVAK ZA MENTALNO RETARDIRANU DECU I OMLADINU
Tel: 011/823-0547
Tel: 011/823-0429