info
 

DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU KRALJEVO

DIREKCIJA
Tel: 036/312-019
Tel: 036/312-181
Web adresa: www.kraljevo.org