info
 

GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD

DOM PENZIONERA NOVO NASELJE
Tel: 021/488-9400
Tel: 021/630-2575
Tel: 021/488-9409
Tel: 021/488-9499