info
 

GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA

UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA
Tel: 032/309-046
Tel: 032/309-014
Tel: 032/309-015
Tel: 032/309-035
Tel: 032/309-036
Tel: 032/309-010
Tel: 032/309-006
Tel: 032/309-022
Fax: 032/309-044
Fax: 032/309-053