info
 

GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Tel: 021/662-1600