info
 

GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA

PORESKA UPRAVA
Tel: 0800/021-021
Tel: 021/487-1767
Tel: 021/487-1701
Tel: 021/487-1703
Tel: 021/487-1707
Tel: 021/487-1765