info
 

GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - OPŠTINSKA UPRAVA

Tel: 011/310-6700
Tel: 011/310-6836
Tel: 011/310-6839
Tel: 011/311-2576
Tel: 011/310-6777
Tel: 011/310-6800
Tel: 011/310-6780
Tel: 011/310-6837
Tel: 011/310-6810
Tel: 011/310-6867
Tel: 011/310-6833
Tel: 011/310-6896
Tel: 011/310-6872
Tel: 011/310-6818
Tel: 011/310-6882
Tel: 011/310-6725
Tel: 011/310-6790
Fax: 011/311-2576
Web adresa: www.novibeograd.rs