info
 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG
Tel: 021/420-075
Tel: 021/421-206
E-mail: inspekcija@minrzs.gov.rs
Web adresa: www.minrzs.gov.rs