info
 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
Tel: 023/534-714
E-mail: inspekcija@minrzs.gov.rs
Web adresa: www.minrzs.gov.rs