info
 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

FILIJALA NOVI SAD
Tel: 021/488-5500
Tel: 021/488-5400
Fax: 021/526-055