info
 

POKRAJINSKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NOVI SAD

Tel: 021/425-867
Tel: 021/425-820
Tel: 021/425-836