info
 

PREVODILAČKO PREDUZEĆE LEXICA

Tel: 011/244-2439
Tel: 063/771-7488
Tel: 063/772-7802
Fax: 011/244-2439
E-mail: lexica.office@gmail.com
Web adresa: www.lexica.rs, www.sudskiprevodioci.rs
Delatnost:

Sudski tumači i veštaci


Selektovane reči: albanski, bugarski, engleski, francuski, grčki, holandski, hrvatski, italijanski, makedonski, mađarski, nemački, overa, poljski, portugalski, prevod, prevođenje, rumunski, ruski, slovenački, sudski tumač, češki, španski, švedski