info
 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NOVA SICILIJANA DOO KRAGUJEVAC

Tel: 034/331-944
E-mail: recepcija@hotelkragujevac.com, restoran@hotelkragujevac.com
Web adresa: www.hotelkragujevac.com
Delatnost:

Hoteli i moteli


Selektovane reči: apartmani, kongresna sala, panorama, polupansion, poslovni turizam, prenoćište, restoran, smeštaj, sobe, vidikovac