info
 

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD 01 I NOVI SAD 02
Tel: 021/420-599
Tel: 021/420-598
E-mail: skn1.novisad@rgz.gov.rs, skn2.novisad@rgz.gov.rs