info
 

SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK SLOBODAN STOJANOVIĆ


Tel: 065/334-7137
E-mail: veslozor@sbb.rs
Delatnost:

Sudski tumači i veštaci


Selektovane reči: Beograd, dokumenata, engleski jezik, overa, prevodi, prevodilac, prevođenje, sudski prevodilac, sudski tumač, zastupanje