info
 

e-podaci

Pristup podacima fizičkih lica
Kvantitet (do) Cena po pristupu jednom podatku/publikaciji
1.000 3,00
5.000 2,71
10.000 2,44
20.000 2,20
30.000 1,98
50.000 1,80
100.000 1,63
200.000 1,50
300.000 1,43
500.000 1,36

Pristup podacima pravnih lica
Kvantitet (do) Cena po pristupu jednom podatku/publikaciji
1.000 9,00
5.000 8,11
10.000 7,31
20.000 6,59
30.000 5,93
50.000 5,39

Cene su u dinarima, sa PDV-om.

Naplata se vrši jednokratno – u zavisnosti od cenovne kategorije, tipa podataka (fizička ili pravna lica) i kvantiteta, i kumulativno – za period od tri godine, preko računa za telekomunikacione usluge. Na osnovu ukupne količine dostavljenih podataka, celokupan iznos se dobija množenjem broja dostavljenih podataka i jedinične cene po podatku, u zavisnosti od tipa podataka i cenovne kategorije.


Online upit u bazu

Maksimalni mesečni kvantitet (do) Cena po upitu
1.000 2,40
2.000 2,00
3.000 1,67
5.000 1,39
10.000 1,15
14.000 0,98
18.000 0,83
22.000 0,71
29.000 0,61
35.000 0,53
50.000 0,47
70.000 0,42
Više od 70.000 0,38

Cene su u dinarima, sa PDV-om.


Na osnovu realizovanog broja upita korisnika za jedan mesec, pronalazi se odgovarajuća cena pojedinačnog upita u tabeli. Množenjem realizovanog kvantiteta i cene pojedinačnog upita za realizovani kvantitet, dobija se vrednost koja se fakturiše za posmatrani mesec.

Naplata se vrši na mesečnom nivou prema tabeli i količini pozivanja web servisa od strane korisnika, preko računa za telekomunikacione usluge.

Zainteresovani ste, zakažite posetu našeg agenta prodaje!

Usluga SMS imenik

Cena usluge SMS imenik iznosi (sa porezom) 20,00 din. po poslatoj poruci. U cenu usluge uračunate su najviše tri SMS poruke sa odgovorom – ukoliko postoji više rezultata pretraživanja, kao i info SMS poruka o načinu korišćenja usluge.

Informacije o usluzi mogu se dobiti besplatnim pozivom broja 0800 100 800.