info
 

Jednostavno, brzo dostupno, efikasno!

e-podaci
Pristup podacima baze telefonskih imenika 11811.rs

Poslovnim korisnicima koji imaju specifične potrebe u svom poslovanju, a koje se zasnivaju na stupanju u kontakt sa potencijalnim klijentima, pruža se mogućnost pristupa podacima baze telefonskih imenika Telekoma Srbija, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica.

Korisnici ove usluge imaju mogućnost da, u okviru Zahteva za pristup podacima, dobiju sve pojedinačne parametre koje sadrži jedna publikacija za jedno pravno ili fizičko lice (ime i prezime/naziv, adresa, brojevi telefona, delatnost, web adresa, e-mail adresa).

Unapredite svoje poslovanje uz pomoć jedne od najvećih i najtačnijih baza podataka!

Informacije o usluzi mogu se dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 100 800 ili putem kontakt forme.

Za više detalja pogledajte naš Cenovnik.