info
 

Usluga SMS imenik

Korisnici mobilne telefonije Telekoma Srbija imaju mogućnost da putem SMS poruke dobiju podatke o korisniku fiksnog telefonskog priključka. Usluga SMS imenik omogućava dobijanje podataka o broju, imenu i prezimenu/nazivu i adresi fizičkog ili pravnog lica.

Da bi korisnik dobio željene podatke, potrebno je da broj fiksnog telefona zajedno sa pozivnim brojem (npr. 0111234567), ili ime i prezime ili naziv i adresu vlasnika, odnosno korisnika telefonskog broja – pošalje putem SMS-a na broj 11811. SMS porukom dobiće tražene podatke iz baze podataka Službe 11811 Telekoma Srbija.

Cena usluge SMS imenik iznosi 20 dinara sa PDV-om po poslatoj poruci. U cenu usluge uračunate su najviše tri SMS poruke sa odgovorom – ukoliko postoji više rezultata pretraživanja, kao i info SMS poruka o načinu korišćenja usluge.

Informacije o usluzi mogu se dobiti besplatnim pozivom broja 0800 100 800.