info
 

Opcija izrade oglasa na drugom jeziku

Ova opcija se odnosi isključivo na INTERNET PREMIJUM OGLAS

Opcija izrade oglasa na drugom jeziku uz dostavljen prevod

Ukoliko želite da Vaša prezentacija bude izrađena i na drugim jezicima, potrebno je da dostavite prevod na željene jezike. Za svaki dodatni jezik potreban je dodatni web hosting paket, u zavisnosti od izabranog tipa Internet Premijum oglasa. Prezentacija na drugom jeziku se postavlja na zaseban poddomen.

Cena: po jeziku – od 1.500,00 dinara + cena za odgovarajući web hosting paket

Opcija izrade oglasa na drugom jeziku sa prevođenjem na engleski jezik

Ukoliko niste u mogućnosti da dostavite pripremljen materijal na engleskom jeziku, a želite da se reklamirate i na tom jeziku, nudimo Vam mogućnost prevođenja. Za izradu prezentacije na engleskom jeziku, potreban je dodatni web hosting paket, u zavisnosti od izabranog tipa Internet Premijum oglasa. Prezentacija na engleskom jeziku se postavlja na zaseban poddomen.

Cena: od 3.000,00 dinara + cena za odgovarajući web hosting paket

Za više detalja pogledajte naš Cenovnik.